Kto może zapisać się do Związku?

Według §10 Statutu ZPiPZS członkami zwyczajnymi Związku mogą być pracodawcy i przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata dostępnej w Biurze Związku, bąd¼ na niniejszej witrynie internetowej. O przyjęciu członka zwyczajnego w poczet Związku decyduje Zarząd Związku, który prowadzi również listę członków Związku.

Jakie korzyści daje Związek dla członków?

  1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku,
  2. Uczestniczenie w pracach Związku,
  3. Korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach należących do zakresu jego działalności statutowej,
  4. Dostępu do wszelkich informacji o pracach Związku, 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Związku,
  5. Powoływanie się na członkostwo w Związku w ramach promocji prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Oprócz wymienionych wyżej w ramach działalności Związku, organizowane są cykliczne spotkania z Urzędami (m.in. US, ZUS, PUP, PIP, UM), różnorodne szkolenia dla pracodawców (w ramach składanych zapotrzebowań). Związek Pracodawców udziela członkom pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.

Czy małe firmy również mogą zapisać się do Związku?

Członkami Związku mogą być pracodawcy i przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą, w tym również małe i mikroprzedsiębiorstwa.

Gdzie można się zapisać do Związku?

Podstawą przyjęcia pracodawcy w poczet Związku jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i przekazanie jej członkowi Zarządu do weryfikacji i wpisania w poczet członków Związku

Jakie są składki członkowskie?

  • Firmy zatrudniające od 0-3 osób – wpisowe (jednorazowe) – 50 zł, składka (miesięczna) – 25 zł;
  • Firmy zatrudniające od 3-10 osób – wpisowe (jednorazowe) – 100 zł, składka (miesięczna) – 40 zł;
  • Firmy zatrudniające powyżej 10 osób – wpisowe (jednorazowe) – 200 zł, składka (miesięczna) – 70 zł.

Kontakt z nami
ZPiPZS
ul. Grodzieńska 37
16-100 Sokółka
e-poczta: zpipzs@interia.pl